Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij
System Monaco

Czym jest system MONACO i dla kogo?

Zastosowanie systemu MONACO w procesie transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa, zmierzającego w kierunku Przemysłu 4.0, oznacza przede wszystkim poprawę produktywności w wyniku zwiększenia wiedzy na temat produktów, procesów wytwórczych, łańcuchów dostaw oraz wydajności biznesowej. Wykorzystanie automatyzacji śledzenia procesów, czy rejestracji danych dostępnych w systemie prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji i poprawy jakości obsługi klienta.  

Dzięki zastosowaniu MONACO wzrasta stopień wykorzystania zasobów, zarówno produkcyjnych, jaki i ludzkich. Następuje minimalizacja lub całkowita eliminacja przestojów maszyn i linii produkcyjnych. Problemy związane z jakością produktów, a co za tym idzie marnotrawstwem zasobów, materiałów i komponentów, ulegają istotnej redukcji.  

System sprawdzi się w firmach, które mają problem z wykonywaniem wstępnej kalkulacji kosztów, określeniem pracochłonności i wyznaczeniem obciążeń stanowisk, jakie powsta po uruchomieniu zleceń produkcyjnych na wybrane elementy/kompletne wyroby. Prześledzenie kosztów normatywnych w odniesieniu do rzeczywistych, zarejestrowanych w procesie wytwórczym (MES), w rozbiciu na wyroby gotowe i ich elementy składowe pozwala na bieżąco kontrolować: 

 • koszty materiałowe [norma zużycia x ostatnia cena zakupu (lub inna wskazana cena przypisana do indeksu magazynowego)] 
 • koszty wydziałowe [narzut przypisany do stanowiska x czas normatywny] 
 • koszty robocizny [czas normatywny x stawka przypisana do GZR] 
 • koszty kooperacji [ilość x cena kooperacji wpisana do technologii] 
 • koszty łącznie 

Firmy produkcyjne, które najczęściej wykorzystują system MONACO i jego funkcjonalności to:

Przedsiębiorstwa produkcyjne zajmujące się jednostkową i małoseryjną produkcją, dla których sam system ERP już nie wystarcza i chcą uzupełnić możliwości funkcjonalne swoich systemów w obszarze związanym z:

 • zasobami 
 • procesami technologicznymi 
 • opracowywaniem rzetelnych kalkulacji 
 • zarządzaniem i obiegiem informacji między systemami (CAD, ERP) 
 • skutecznym procesem workflow 
 • zleceniami produkcyjnymi 
 • harmonogramowaniem zleceń 
 • współpracy i obsługi kooperacji 

Wartości dostarczane przez system

 • Elastyczność – wdrażasz tylko te elementy systemu, które są konieczne na danym etapie rozwoju procesu produkcyjnego 
 • Nowoczesność – stały rozwój systemu czerpiący z długofalowej współpracy z klientami i partnerami technologicznymi 
 • Efektywność – kluczowym czynnikiem jest eliminacja błędów ludzkich i minimalizacja braków produkcyjnych 

Wdrażane moduły/aplikacje

Moduł OFERTOWANIE – dzięki powiązaniu z innymi modułami systemu ERP, pozwala on przeprowadzić i zarejestrować ciąg czynności związanych z przygotowaniem kolejnych wersji ofert (specyfikacje wyrobu, kalkulacje cenowe na podstawie aktualnych cen surowców, robocizny, kooperacji, itp.). W wyniku uzgodnień z klientem, po przyjęciu ostatecznej wersji oferty do realizacji jest ona przekształcana w zlecenie produkcyjne. 

Moduł PROJEKTOWANIE – podstawowymi danymi, jakie są przechowywane oraz przetwarzane w systemie Monaco są dane konstrukcyjne i technologiczne. Ich wprowadzanie oraz wyświetlanie odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy zwanych formularzami TPP. 

Formularze TPP są wersjonowane, każda kolejna wersja jest zapisywana. Domyślnie obowiązująca jest ta, która ma najbardziej aktualną datę ważności. Modyfikowanie danych na formularzu można rozpocząć, otwierając dokument pod zadaniem lub z projektu. 

Moduł PRODUKCJA – bazuje na danych z opracowanych wyrobów w module Technicznego Przygotowania Produkcji. Funkcjonalności dostępne w module dla uruchamianego zlecenia produkcyjnego pozwalają na rejestrację i zarządzanie wydanymi przewodnikami warsztatowymi, wystawianie dokumentów magazynowych, podgląd/modyfikację specyfikacji zlecenia, podgląd etapu realizacji zlecenia oraz przegląd bilansu produkcji. Zebrane tu dane stanowią podstawę do analiz dotyczących procesu produkcyjnego. 

Moduł PLANOWANIE PRODUKCJI – na bazie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych jest możliwe definiowanie harmonogramów obciążeń stanowisk i ludzi, organizowania zapotrzebowania na narzędzia i materiały do planowanej produkcji w określonym horyzoncie czasowym. 

System MONACO w zakresie sterowania produkcją stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążenia zasobów. Umożliwia porównanie wartości planowanych z rzeczywistymi, przeprowadzenie symulacji metodą „w przód’ i „w tył” oraz pozwala sprawdzić wiele czynników, zanim podejmiemy decyzję o przystąpieniu do produkcji. 

Moduł ANALIZY– to aplikacja biznesowa wykorzystująca nowoczesną platformę bazodanową MS SQL Server. Dzięki temu mamy możliwość analizy kosztów wytworzenia dla nowo projektowanych wyrobów. System MONACO pozwala na kompleksowe opracowanie i przeanalizowanie nowych wyrobów w rozproszonym środowisku użytkowników (również telepraca w kontekście dostępnych zdolności produkcyjnych i możliwości technologicznych). Ogromne ilości danych zgromadzonych przez różnych użytkowników systemu w różnych obszarach funkcjonalnych są analizowane za pomocą stworzonych kostek analitycznych. 

Moduł MES – opracowany system w zakresie sterowania produkcją stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążeniach zasobów. Dzieje się tak dzięki umiejętnemu wykorzystaniu różnego typu urządzeń komunikujących się z systemem za pomocą technologii Web Serwisów. 

Rejestracja stanu realizacji zleceń produkcyjnych prowadzona przy pomocy aplikacji komunikującej się z systemem macierzystym, zainstalowanej na: 

 • Stacjonarnej stacji roboczej z czytnikiem kodów kreskowych 
 • Mobilnym kolektorze danych z czytnikiem kodów kreskowych 
 • Panelu dotykowym stacjonarnego komputera przemysłowego 

Moduł WMS – to aplikacja (Mobilny Magazynierupraszczająca realizację Zamówień Zakupu i Zamówień Sprzedaży w systemie ERP. Może być użytkowana na terminalu przenośnym z systemem Windows Mobile, umożliwia wystawianie dokumentów typu PZ, WZ, PM, WM, PM itp. w czasie rzeczywistym. 

Obecnie przeprowadzamy integracje z systemami ERP tj.:

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu, aby znaleźć rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb.

zeto rzeszów kontakt

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow