Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

enova365 to kompleksowy system ERP, który elastycznie dostosowuje się do potrzeb różnych firm, niezależnie od ich wielkości. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcjonalności i elastycznej konfiguracji, enova365 umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa. System ten jest znany z szybkiej reakcji na zmiany przepisów, co daje użytkownikom pewność zgodności z obowiązującym prawem. Ponadto, enova365 oferuje dedykowane rozwiązania dla różnych sektorów, takich jak biura rachunkowe, oraz wspiera różnorodne modele pracy, w tym pracę zdalną. Dzięki możliwości integracji z innymi systemami, enova365 zapewnia automatyzację procesów i usprawnia codzienną pracę firm.

Rodzaje interfejsu

Wersja standard

Wersja multi

Aplikacja mobilna

Co wyróżnia system enova365?

Nowoczesność

User friendly

Otwarte API

Bezpieczeństwo

Zgodność z przepisami

Podstawowe obszary systemu

Moduł sprawnie odwzorowuje skomplikowaną strukturę firmy, zgodnie z polskim prawem dotyczącym kwestii kadrowych, płac, świadczeń zdrowotnych, podatków i składek ZUS. Dzięki elastycznym ustawieniom systemu dostosowanie do zmieniających się regulacji jest łatwe i często można je przeprowadzić samodzielnie. Użytkownicy mają pełną swobodę w definiowaniu grafików pracy i składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moduł umożliwia również rozliczenia w różnych walutach i integruje się z Programem Płatnik oraz systemami rejestrującymi czas pracy.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł umożliwia prowadzenie księgowości w sposób uproszczony, ułatwia przygotowanie sprawozdań poprzez dostęp do kompleksowych danych. Skraca czas poświęcony na zaksięgowanie dokumentów i gwarantuje zgodność z przepisami prawnymi.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł ułatwia księgowanie zgodnie z planem kont. To nowoczesne narzędzie dla księgowych, umożliwiające rejestrację dokumentów i tworzenie deklaracji oraz sprawozdań. Usprawnia codzienną pracę i zamykanie okresów rozliczeniowych. Dodatkowo, automatyzuje procesy księgowe, wspierając operacje gospodarcze.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł umożliwia śledzenie aktywów firmy zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zapewnia kompleksową weryfikację majątku oraz automatyzuje operacje na środkach trwałych i majątku, takie jak rejestracja zdarzeń z nimi związanych. Dodatkowo, umożliwia szybką analizę informacji o poszczególnych elementach i dokumentach.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł dostarcza kompleksową usługę automatyzacji procesów związanych z dokumentacją handlową, włączając w to generowanie faktur, zamówień, ofert oraz zarządzanie magazynem. Dzięki elastycznym opcjom dostosowujemy obsługę magazynową do potrzeb każdej firmy. Dodatkowo, zapewniamy monitorowanie stanu finansowego, kontrolę należności i zobowiązań.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł oferuje innowacyjne wsparcie dla pracowników handlowych poza biurem. Aplikacja integruje kluczowe funkcje systemu enova365, dostępne na urządzeniach mobilnych tj. laptopy i smartfony, ułatwiając codzienną pracę handlowców.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł umożliwia planowanie i kontrolę budżetów projektowych. Oferuje pełną funkcjonalność CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz narzędzia do budżetowania. Automatyzuje przypisywanie dokumentów i monitoruje realizację planów na różnych etapach. Zapewnia pełen dostęp do danych analitycznych.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł usprawnia przepływ pracy w firmie poprzez automatyzację procesów biznesowych. Organizuje zadania użytkowników niezależnie od obszaru firmy, minimalizując ryzyko błędów. Skróć czas przepływu dokumentów między działami, uzyskując szybki dostęp do źródłowych dokumentów. Śledź terminy realizacji zadań na bieżąco, efektywnie zarządzając procedurami.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł usprawnia przepływ informacji oraz redukuje czas potrzebny na zarządzanie dokumentacją w firmie. Dzięki enova65 Workflow proces obiegu dokumentów staje się bardziej efektywny, umożliwiając szybszy dostęp do potrzebnych informacji oraz minimalizując pracę związaną z wprowadzaniem dokumentów do systemu.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł oferuje spójny, wiarygodny zbiór danych, idealny do wyciągania wniosków przez analityków, kadry zarządzającej i użytkowników enova365. Umożliwia tworzenie zaawansowanych wizualizacji danych w zewnętrznych narzędziach analitycznych oraz zapis danych biznesowych.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł ułatwia odzyskiwanie zaległych płatności poprzez wewnętrzną windykację przed sądową. Automatyzuje proces generowania dokumentów i monitoruje dłużników za pomocą sms-ów i e-maili. Zapewnia szybki dostęp do dokumentów i informacji o aktualnych sprawach, oraz kompleksową analizę windykowanych należności.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł służy do tworzenia, zarządzania oraz podtrzymywania relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności, pasuje do różnych firm niezależnie od ich rozmiaru czy branży. Umożliwia gromadzenie kontaktów i budowanie trwałych relacji z kontrahentami. Zapewnia prosty dostęp do informacji – kompletna historia kontaktów w jednym miejscu oraz umożliwia śledzenie procesu sprzedażowego od generowania leadów, przez ofertowanie i negocjacje, aż po fakturowanie zakupów, wspierane przez funkcjonalność lejka sprzedażowego.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł odpowiada na rosnące potrzeby firm dotyczące pracy zdalnej. Umożliwia klarowne zarządzanie obowiązkami, delegowanie zadań oraz monitorowanie postępu projektów. Jest użyteczne zarówno dla zespołów pracujących w biurze, jak i w zdalnym trybie. Dzięki hierarchicznej strukturze ułatwia orientację w zadaniach i sprawnie wspiera proces raportowania pracy.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Dzięki temu modułowi możliwe jest automatyzowanie i usprawnianie wielu etapów związanych z administrowaniem nieruchomościami. W efekcie poprawia się efektywność pracy, a także gromadzi się istotne dane analityczne dotyczące aktywów trwałych, takich jak grunty, budynki i budowle.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł oferuje kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi floty pojazdów oraz zapewnia pełną kontrolę nad jej funkcjonowaniem. Współpracując z modułem Finanse (Zarządzanie wydatkami), umożliwia szybkie rozliczanie kosztów podróży i tras. Integracja z modułem Sprzedaż umożliwia generowanie dokumentów i ich rozliczanie w jednym miejscu.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł usprawnia procesy produkcyjne w firmach, które działają na bazie określonych technologii i rejestrują zlecenia produkcyjne. Kluczowym aspektem tego modułu jest elastyczna struktura technologiczna, która obejmuje standardowe operacje, dostępne dla wielu technologii. Surowce, koszty, produkty oraz zasoby i pracownicy są powiązani z operacjami lub technologiami.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Dzięki modułowi, użytkownicy mogą łatwo rejestrować urządzenia przyjmowane do naprawy. Oparta na niej automatyzacja powiadomień przez e-mail lub SMS pozwala na skuteczną komunikację z klientem w trakcie realizacji zlecenia serwisowego. To usprawnienie procesu obsługi zleceń, zapewniające klientowi szybką informację o postępach w naprawie jego urządzenia.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł został stworzony z myślą o ośrodkach szkoleniowych, które działają zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemu oświaty. Ten kompleksowy system zapewnia wsparcie w organizacji szkoleń, automatyzuje proces planowania oraz prowadzenia ewidencji. Dzięki niemu użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad przebiegiem szkoleń, unikają kolizji w dostępności sal i prowadzących, oraz śledzą wpływ należności z tytułu wystawionych faktur za świadczone usługi szkoleniowe.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł w ramach platformy enova365 umożliwia prowadzenie rejestru członków oraz monitorowanie wpłat składek. Dzięki niemu użytkownik zyskuje łatwy dostęp do kompleksowej bazy informacji o członkach organizacji, obejmującej ich liczbę oraz historię wpłat. Ta funkcjonalność ułatwia efektywne zarządzanie członkostwem i finansami organizacji.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł umożliwia monitorowanie oraz tworzenie raportów z pracy, umożliwiając przeglądanie danych z różnych modułów w jednym miejscu. Użytkownicy mają ograniczoną możliwość interakcji z systemem, co zapobiega przypadkowym modyfikacjom lub usunięciom danych. Jednocześnie nie wymaga się dodatkowych licencji ani nie ogranicza się pracy innych użytkowników. Dostęp do konkretnych części systemu można dostosować indywidualnie dla każdego użytkownika.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł umożliwia wprowadzenie szczegółowych opisów kontrolnych do dokumentów handlowych, magazynowych, kadrowych i innych. Te opisy wykorzystują różnorodne parametry, takie jak kwota, ilość, czas czy wartości numeryczne. Program pozwala na definiowanie dowolnych opisów kontrolnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwe jest precyzyjne określenie struktury opisów kontrolnych dla każdego dokumentu w systemie, niezależnie od ich rodzaju czy pochodzenia.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Dzięki elastycznej konfiguracji moduł umożliwia rejestrowanie dowolnych obiektów, czy to w bibliotece czy w firmie budowlanej. Oprócz tego pozwala na generowanie różnego rodzaju dokumentów, w tym handlowych i księgowych, na podstawie danych wypożyczeń. Integracja z modułami CRM i Serwis pozwala na kompleksową obsługę – historia napraw i przeglądów każdego urządzenia jest dostępna, co ułatwia planowanie przyszłych działań serwisowych. Przyjęcie urządzenia do naprawy generuje automatycznie zlecenie dla operatora.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł umożliwia gruntowną analizę rozrachunków w celu monitorowania płynności finansowej. Dzięki temu narzędziu precyzyjnie zaplanujesz i monitorujesz swoje wydatki oraz przychody, co pozwoli ci uniknąć niepożądanych niespodzianek. Dodatkowo, porównanie planowanych wartości z rzeczywistymi danymi pomoże ci w optymalizacji zarządzania finansami. Ostatecznie, dzięki enova365 Preliminarz EŚP, zminimalizujesz ryzyko związane z utratą płynności finansowej oraz zoptymalizujesz proces planowania finansów, oszczędzając czas i zasoby.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Moduł ułatwia rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zapewnia firmie możliwość śledzenia wyjazdów pracowników i związanych z nimi kosztów. Usprawnia proces wniosków i rozliczeń oraz dostarcza księgowości danych o wyjazdach pracowników.

Pełen opis modułu i jego funkcjonalności znajdziesz na stronie producenta – kliknij przycisk!

Rodzaj zakupu licencji

Na własność

Abonament

Dla kogo?

Proces wdrożenia

Autoryzowany partner

Producent potwierdza nasze kompetencje – Sprawdź sam >>

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą rozwiązań enova365 na Podkarpaciu. Skupiamy się głównie na obsłudze przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, hurtowej i szeroko pojętych usług. Nasze usługi wdrożeniowe są dostępne również dla firm z innych sektorów i branż. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym podmiotem gospodarczym, czy firmą działającą od wielu lat w swojej branży, zapewniamy wysokiej jakości wdrożenia enova365, dostosowane do specyfiki Twojego biznesu.

Od ponad 16 lat działamy jako Autoryzowany Partner enova365. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach i kursach doszkalających, aby być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami systemowymi oraz technologiami. Na sukces ZETORZESZÓW pracuje cały zespół specjalistów ds. oprogramowania enova365, pasjonaci nowych technologii, którzy stawiają przede wszystkim na budowanie przyjaznej atmosfery w pracy i osiąganie wspólnie wyznaczonych celów. W każdym projekcie wdrożeniowym uczestniczą zespoły o zróżnicowanych kompetencjach, co pozwala nam kompleksowo podchodzić do każdego zadania.

Poza główną siedzibą w Rzeszowie, nasza firma ma oddziały w Krośnie, Przemyślu oraz Lublinie, dzięki czemu możemy dostarczać rozwiązania enova365 na szeroką skalę. Bez względu na lokalizację Twojej firmy, jesteśmy gotowi zaoferować szerokie wsparcie i wdrożenia dostosowane do Twoich potrzeb.

Stawiamy na partnerstwo. Każdy klient jest dla nas partnerem, z którym wspólnie realizujemy wyzwania biznesowe, ku obopólnej korzyści. Sukces jest wspólnym dziełem. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć cyfrową transformację Twojego biznesu i zapoczątkować nowy etap rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Poznaj koszty zakupu i wdrożenia
lub podejmij bezpośredni kontakt

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow