Q-vision – system do  zarządzania wydrukiem

Q-vision jest unikatowym, modułowym rozwiązaniem, którego celem jest kontrola kosztów związanych z drukowaniem, kopiowaniem
i przetwarzaniem dokumentów w nowoczesnym biurze. System zapewnia kontrolę dostępu do urządzeń, monitorowanie statusu wykonywanych prac oraz rozszerza funkcjonalność urządzeń o opcje wydruku poufnego i podążającego, skanowania według zasad definiowanych przez użytkowników.

Dlaczego Q-vision?

 • Kontroluje koszty operacyjne
 • Stale nadzoruje maszyny kopiujące i drukujące
 • Analizuje koszty z podziałem na miejsca, działy, departamenty, pracowników
 • Monitoruje statusu tworzenia dokumentów
 • Zwiększa komfort pracy użytkowników przez udostępnienie zaawansowanych funkcji wydruku i skanowania
 • Udostępnia wszystkie dane i pozwala analizować środowisko związane z przetwarzaniem dokumentów
 • Raportuje i udostępnia statystyki na temat użytkowników, dokumentów i urządzeń drukująco-kopiujących

Moduły/funkcjonalność Q-vision?

Zarządzanie zabezpieczeniami i prawami

 • ochrona przed nieautoryzowanym użyciem funkcji drukowania za pomocą terminali
  uwierzytelnianie przy użyciu praktycznie dowolnej metody, np. karty zbliżeniowej, numeru PIN, loginu domenowego itp.
 • łatwe administrowanie prawami do drukowania użytkowników, działów na podstawie odwzorowanej
  w systemie struktury firmy
 • natychmiastowy wgląd w to, kto drukuje, jakie dokumenty są drukowane, które urządzenia są do tego używane
 • łatwe definiowanie praw dostępu i dozwolonych metod drukowania

Monitorowanie i raportowanie

 • szczegółowe monitorowanie operacji drukowania, kopiowania, skanowania
 • zestaw raportów standardowych zapewniających przystępne informacje zbiorcze, dotyczące użytkowników, działów i projektów
 • możliwość generowania specjalistycznych raportów dostosowanych do określonych potrzeb i celów
 • automatycznie wysyłane na adresy e-mail lub do folderów
 • raporty w wybranym formacie (html, xls, xml, csv, PDF)

Zarządzanie skanowaniem

 • automatyczne skanowanie jednym kliknięciem na adres
  e-mail użytkownika lub do folderu
 • definiowanie procesów skanowania przy użyciu metadanych
 • możliwość tworzenia złożonych przepływów pracy skanowania, dostosowanych do procesów
  w przedsiębiorstwie, takich np. jak OCR i archiwizacja

Integracja z systemem informatycznym

 • centralne administrowanie usługą drukowania
  i monitorowanie jej w całej firmie za pośrednictwem jednego interfejsu opartego na sieci Web, powiązanego z usługami katalogowymi
 • automatyczna dystrybucja ustawień do wszystkich lokalizacji
 • optymalizacja operacji sieciowych
 • nieprzerwany dostęp do usług drukowania we wszystkich lokalizacjach, nawet w przypadku awarii serwera centralnego

Zarządzanie drukowaniem

 • bezpieczne drukowanie dzięki funkcji druku podążającego, która umożliwia odbieranie wydruków z dowolnej drukarki
 • funkcja delegowania kolejki, umożliwiająca udostępnianie drukowanych dokumentów między działami lub pracownikami różnego szczebla w hierarchii organizacyjnej
 • zarządzanie zadaniami drukowania za pośrednictwem interfejsu opartego na sieci Web lub bezpośrednio na urządzeniu
  (usuwanie, dodawanie do ulubionych) nawet już po wysłaniu zadania do wydrukowania
 • system reguł drukowania z obsługą wyboru najbardziej ekonomicznych urządzeń w celu zapobiegania marnowaniu papieru i tonera
 • zwalnianie wydruków z możliwością wyboru dokumentów do wydruku z kolejki, co zapobiega wydrukowi dokumentów niepotrzebnych

Bezpieczeństwo systemu

Dostęp do dokumentów drukowanych, skanowanych, faksowanych wymaga autoryzacji.

Wydajność i ekonomia

Zmniejszenie liczby drukowanych stron i podniesienie wydajności procesów przetwarzania dokumentów obniża koszty funkcjonowania biura nawet o 30%.

Oprogramowanie w chmurze

Operacje mogą być przenoszone na urządzenia bardziej optymalne. Zapobiega to marnotrawieniu papieru i energii.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

System do zarządzania wydrukami
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.