oprogramowanie na zamowienie

Platforma integracyjna

Korzyści z integracji

Platforma integracyjna jest to narzędzie, które integruje jednocześnie wiele źródeł danych. Najczęściej są to systemy informatyczne, w których powtarzają się słowniki (lista klientów, lista towarów, lista pracowników, lista zamówień, słowniki dedykowane).

Takie słowniki są dla organizacji kluczowym zasobem i nie można sobie pozwolić na brak integralności danych.

Jeżeli do listy klientów zostanie dopisany nowy podmiot – informacje o nim muszą pojawić się również w innych systemach, aby nie wykonywać tej samej pracy dwa lub więcej razy. Podobnie jest z pozostałymi słownikami.

platforma integracyjna

Wizualne modelowanie przepływu danych

Nasze rozwiązanie może obsługiwać każdy, gdyż modelowanie przepływu informacji odbywa się na zasadzie układania i łączenia gotowych bloczków. Po uruchomieniu procesu następuje przetwarzanie poszczególnych zestawów danych, co jest zwizualizowane poprzez podświetlenie aktualnie przetwarzanego zasobu.

platforma integracyjna 1

Dodatkowa obróbka danych

Rozwiązanie umożliwia użycie różnego rodzaju kontrolek, które mogą przetwarzać dane podczas importu czy eksportu, bądź kontrolować procesy zachodzące podczas poszczególnych operacji. Na rysunku pokazano bloczek do obsługi błędów. Pojawił się on po podwójnym kliknięciu jednego z elementów na poprzednimi ekranie (sekcja wyżej). Jak widać również tutaj można wejść do odpowiednich bloków w celu ich konfiguracji.

platforma integracyjna 2

Ułatwienie podczas wymiany systemów

Platforma integracyjna stanowi bardzo duże ułatwienie podczas wymiany kluczowych systemów w organizacji. Jeżeli dany system był elementem dużego rozwiązania, jego wymiana będzie bardzo prosta, gdyż dostosowanie szyny do nowego źródła danych zajmie niewiele czasu i jest bardzo prostą operacją.

platforma integracyjna 3

Przykładowe zastosowania

Nasze rozwiązanie integruje dowolne systemy. Pierwszy krok to podłączenie źródła danych, drugi polega na zmapowaniu poszczególnych pól z danymi, trzeci polega za wizualnym zamodelowaniu przepływów danych. Należy pamiętać, że przy okazji migracji danych, w szynie można zaprogramować obróbkę danych. Ostatnim elementem jest ustawienie częstotliwości wymiany danych.

platforma integracyjna 5

FILM: Migracja danych

Migracja danych - kopiowanie z jednego źródła danych do drugiego.

FILM: Migracja danych

Migracja danych - kopiowanie z jednego źródła danych do drugiego.

FILM: Migracja danych

Migracja danych - kopiowanie z jednego źródła danych do drugiego.

Co można integrować za pomocą platformy?

Narzędzie można wykorzystywać do dowolnych integracji czy wymiany danych. Nie ma tutaj ograniczeń. Przykładowe zastosowania mogą obejmować:

- integrację systemów sprzedażowych z systemami WMS
- integrację z systemami B2B oraz sklepami internetowymi
- integrację z klientami pocztowymi
- integrację z zewnętrznymi systemami firm kurierskich, przewozowych i centrów logistycznych
- przesyłanie faktur pomiędzy różnymi systemami ERP, sklepami internetowymi, serwisami WWW

Rysunek przedstawia konfigurację częstotliwości wymiany danych.

platforma integracyjna 4

Wiele typów źródeł danych

Nasze rozwiązanie obsługuje wiele typów źródeł danych: Tekstowe (txt, csv, xml, json), API, WebServices, Bazy danych (MSSQL, PostgreSQL, MySQL). Kolejne typy źródeł danych dopisujemy w razie potrzeby w trakcie wdrożenia u danego klienta. Mogą to być również źródła danych, umiejscowione w tzw. „chmurze”.

platforma integracyjna 6

Kontakt

Mirosław Zięba
tel. 17 7801 667
miroslaw.zieba@zetorzeszow.pl

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow