ZSO – Zintegrowany System Oświatowy

Portal daje możliwość uzyskania informacji o stanie edukacji w całej gminie lub powiecie. W jednym miejscu zgromadzone są m.in.: dane statystyczne o edukacji, uczniach i nauczycielach. Aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty obejmujące niemal wszystkie aspekty działania jednostek edukacyjnych.

Portal podzielony jest na dwie części: publiczną – dostępną dla wszystkich oraz część niepubliczną, wymagającą uwierzytelnienia poprzez podanie loginu i hasła.

Moduły/Funkcje – zinformatyzowane obszary działalności jednostek oświatowych

 • Portal daje możliwość uzyskania informacji o stanie edukacji w całej gminie lub powiecie. W jednym miejscu zgromadzone są m.in.: dane statystyczne o edukacji, uczniach i nauczycielach.

 • Aplikacja umożliwia wygodne i zgodne z obowiązującym prawem dokumentowanie przebiegu nauki uczniów
  w dowolnej szkole lub zespole szkół. Rozwiązania zawarte
  w programie mają na celu wsparcie codziennej pracy dyrektora i nauczycieli.

 • Aplikacja służyć do wspomagania obsługi procesu rekrutacji kandydatów do wszystkich rodzajów szkół
  i przedszkoli jak również wspomaga gminę oraz jednostki uczestniczące w naborze w obszarze wymiany informacji
  o kandydatach.

 • Portal zawiera ujednolicone teksty aktów prawnych publikowanych w Monitorze Polskim i Dziennikach Ustaw,
  a także obowiązujące akty prawne (w tym zarządzenia, decyzje i okólniki) publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji Narodowej, Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów – z zakresu oświaty.

 • Multikatalog biblioteczny to moduł, który pozwala
  na integracje w jedną całość katalogów bibliotek w całej gminie.

   

 • Platforma stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła może efektywnie wspierać naukę
  i nauczanie.

 

Portal spełnia funkcjonalnie rolę informacyjną, komunikacyjną oraz integrującą poprzez posiadanie następujących funkcji:

 • możliwość prostego dotarcia do wszystkich modułów wchodzących w skład systemu oświatowego,
 • rejestr placówek oświatowych – zawiera spis informacji o wszystkich jednostkach oświatowych podległych gminie, który będzie publicznie udostępniany,
 • kreator treści internetowych – pozwala na tworzenie/redagowanie treści na stronach internetowych serwisu przez osoby nie posiadające specjalistycznego przygotowania w zakresie tworzenia witryn internetowych (nie wymaga znajomości języka HTML),
 • system zarządzania uprawnieniami – umożliwia definiowanie użytkowników systemu i nadawanie im odpowiednich uprawnień
  do poszczególnych części serwisu i aplikacji,
 • pozwala na kontrolę procesu zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu do poszczególnych części serwisu oraz specjalistycznych aplikacji, komunikator oświatowy – umożliwia przekazywanie informacji i komunikatów między organem prowadzącym a pracownikami oświaty, wspiera nadzór nad realizacją zadań oświatowych; daje możliwość administrowania nim wraz z odczytywaniem komunikatów.

Promocje/Rabaty

03/12/2016 ZSO –  są uzależnione od wielkości/ilości wdrożenia.

Dokumenty do pobrania

Jeżeli jesteś zainteresowany samodzielnym poszerzeniem swojej wiedzy na temat systemu ZSO, zapraszamy do pobrania folderu
z informacjami. Folder Zintegrowany System Oświatowy (Rozmiar: 949 KB, format PDF)

 

Dziennik lekcyjny w chmurze

Jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Oświaty jest dziennik elektroniczny. Jedną z głównych cech wdrażanego dziennika jest prostota jego obsługi. Oferowany e-dziennik jest bardzo prostym systemem, który możne być obsłużony nawet przez tzw. „laika komputerowego”.

 • e-dziennik jest dostępny z każdego miejsca
  na świcie 
 • umożliwia zmianę dokumentacji papierowej
  na elektroniczną

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami rozwiązania online prosimy o kontakt (dostępne formy kontaktu poniżej). 

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Systemy dla szkół
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.