PUMA – specjalistyczny system obsługi jednostek samorządu terytorialnego

System PUMA wspomaga działalność urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych.

Zawiera pakiety modułów, stanowiących logicznie wyodrębnione części, ale wzajemnie ze sobą zintegrowanych poprzez wymianę i udostępnianie danych. System gwarantuje respektowanie wymagań określonych przepisami prawa, w szczególności ustaw: o rachunkowości i o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

Praca na systemie przynosi wymierne korzyści

 • szybką i wygodną wymianę informacji między urzędem, a  jego jednostkami podległymi,
 • możliwość przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, pracującymi na różnych modułach pakietu w tym samym czasie,
 • znaczne ograniczenie czasu obsługi postępowań urzędowych,
 • wyeliminowanie  konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez różne komórki organizacyjne urzędu, a także ewentualnej  możliwości popełnienia błędów, związanych z ręcznym wprowadzaniem danych,
 • zapewnienie praktycznej realizacji koncepcji e-Urzędu poprzez integrację z systemami obiegu dokumentów oraz z internetowymi systemami obsługi obywatela,
 • objęcie opieką autorską, która zapewnia stały rozwój oprogramowania i dostosowanie go do potrzeb odbiorcy oraz zmian przepisów prawnych,
 • możliwość pracy zarówno w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej.

Moduły/Funkcje – zinformatyzowane obszary działalności urzędów miast i gmin

W systemie wyróżniamy aż 31 modułów, które są logicznie wyodrębnionymi części, ale wzajemnie ze sobą są zintegrowane poprzez wymianę
i udostępnianie danych.

 • Moduł Kasa jest przeznaczony do wspomagania pracy kasy w jednostkach administracji państwowej…

  Czytaj więcej >>

 • Zadaniem Płace modułu jest informatyczna obsługa prac wydziałów finansowych związanych z naliczaniem…

  Czytaj więcej >>

 • Moduł Wyborcy umożliwia obsługę kart dodatkowych rejestru wyborców (tzw. kart zielonych różowych oraz kart…

  Czytaj więcej >>

 • Moduł Grunty (podatek od osób fizycznych) umożliwia naliczanie podatku i wystawianie decyzji, przegląd…

  Czytaj więcej >>

 • Zadaniem modułu OPJ (podatek od osób prawnych) jest informatyczna obsługa prac wydziałów finansowych…

  Czytaj więcej >>

 • Moduł Pojazdy (podatek od środków transportu) umożliwia ustalenie i naliczenie podatku od środków…

  Czytaj więcej >>

 • Moduł Psy (opłaty za posiadanie psa) obsługuje opłaty z tytułu posiadania psów i obejmuje następujące…

  Czytaj więcej >>

 • Zadaniem modułu Paliwa (dopłaty rolnicze do paliw) jest informatyczne wspomaganie prac związanych z obsługą…

  Czytaj więcej >>

Promocje/Rabaty

03/11/2016 Uzależnione są od ilości i wielkości pakietu oferty, którą klient wybiera i akceptuje. 

 • wdrożenie
 • instalacje i szkolenia
 • przeniesienie danych z aktualnych systemów
 • asystę wdrożeniową
 • opiekę autorską

Dokumenty do pobrania

Jeżeli jesteś zainteresowany samodzielnym poszerzeniem swojej wiedzy na temat systemu PUMA, zapraszamy do pobrania folderów z informacjami. 
(w trakcie przygotowywania nowej wersji)

 

PUMA w chmurze – eUsługi

System został wzbogacony o eUsługi:
ePłatności ♦ eRada Gminy ♦ eBudżet Obywatelski ♦ eZwiedzanie ♦ eAnalizy ♦ eKancelaria ♦ eBOI ♦ eBIP ♦ eAnkiety ♦ eUsterka

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami rozwiązania eUsług prosimy o kontakt (dostępne formy kontaktu poniżej). 

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Systemy dla gmin
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.