Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Systemy dla gmin

System wspomaga działalność urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Zawiera pakiety modułów, stanowiących logicznie wyodrębnione części, ale wzajemnie ze sobą zintegrowanych poprzez wymianę i udostępnianie danych. System gwarantuje respektowanie wymagań określonych przepisami prawa, w szczególności ustaw: o rachunkowości i o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

Najważniejsze cechy systemu:

  • integracja i sprawozdawczość z systemami zewnętrznymi tj. SJO BeSTi@, ePUAP, Źródło, US, JPK, ZUS, Płatnik, Zestawienia GUS
  • współpraca z jednostkami podległymi w zakresie sprawozdawczości budżetowej
  • wewnętrzna integracja eliminuje konieczność manualnego, wielkokrotnego wprowadzania danych
  • aplikacja działa z zachowaniem ochrony danych osobowych

Sprawdź jakie korzyści osiągniesz pracując na systemie:

  • szybką i wygodną wymianę informacji między urzędem, a jego jednostkami podległymi,
  • możliwość przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, pracującymi na różnych modułach pakietu w tym samym czasie,
  • znaczne ograniczenie czasu obsługi postępowań urzędowych,
  • wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez różne komórki organizacyjne urzędu, a także ewentualnej możliwości popełnienia błędów, związanych z ręcznym wprowadzaniem danych,
  • zapewnienie praktycznej realizacji koncepcji e-Urzędu poprzez integrację z systemami obiegu dokumentów oraz z internetowymi systemami obsługi obywatela,
  • objęcie opieką autorską, która zapewnia stały rozwój oprogramowania i dostosowanie go do potrzeb odbiorcy oraz zmian przepisów prawnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami rozwiązania prosimy o kontakt (dostępne formy kontaktu poniżej).

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 11
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow