Systemy dla gmin

PUMA – specjalistyczny system obsługi jednostek samorządu terytorialnego

System PUMA wspomaga działalność urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Zawiera pakiety modułów, stanowiących logicznie wyodrębnione części, ale wzajemnie ze sobą zintegrowanych poprzez wymianę i udostępnianie danych. System gwarantuje respektowanie wymagań określonych przepisami prawa, w szczególności ustaw: o rachunkowości i o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

Praca na systemie przynosi korzyści:

 • szybką i wygodną wymianę informacji między urzędem, a jego jednostkami podległymi,
 • możliwość przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, pracującymi na różnych modułach pakietu w tym samym czasie,
 • znaczne ograniczenie czasu obsługi postępowań urzędowych,
 • wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez różne komórki organizacyjne urzędu, a także ewentualnej możliwości popełnienia błędów, związanych z ręcznym wprowadzaniem danych,
 • zapewnienie praktycznej realizacji koncepcji e-Urzędu poprzez integrację z systemami obiegu dokumentów oraz z internetowymi systemami obsługi obywatela,
 • objęcie opieką autorską, która zapewnia stały rozwój oprogramowania i dostosowanie go do potrzeb odbiorcy oraz zmian przepisów prawnych,
 • możliwość pracy zarówno w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej.

Moduły / Funkcje – zinformatyzowane obszary działalności urzędów miast i gmin

W systemie wyróżniamy aż 31 modułów, które są logicznie wyodrębnionymi części, ale wzajemnie ze sobą są zintegrowane poprzez wymianę i udostępnianie danych.

Finanse i księgowość

Celem modułu Finanse i Księgowość jest zautomatyzowanie procesu księgowania wszystkich operacji finansowych…

Budżet

Zadaniem modułu Budżet jest informatyczne wspomaganie urzędów miast, gmin i innych jednostek…

Kasa

Moduł Kasa jest przeznaczony do wspomagania pracy kasy w jednostkach administracji państwowej…

Faktury

Moduł Faktury obsługuje następujące zagadnienia: – zakładanie i utrzymanie…

Środki trwałe

Celem modułu Środki Trwałe jest: – usprawnienie zarządzania środkami trwałymi…

Kadry

Zadaniem modułu Kadry jest informatyczna obsługa prac realizowanych w dziale kadr urzędu…

Płace

Zadaniem Płace modułu jest informatyczna obsługa prac wydziałów finansowych związanych z naliczaniem…

Ewidencja ludności

Moduł Ewidencja Ludności posiada homologację MSW DEP, a jego zadaniem jest kompleksowa obsługa prac…

Statystyki

Moduł Statystyki dla Ewidencji Ludności umożliwia wybranie z bazy danych modułu Ewidencja Ludności informacji w…

Wyborcy

Moduł Wyborcy umożliwia obsługę kart dodatkowych rejestru wyborców (tzw. kart zielonych różowych oraz kart…

Urząd stany cywilnego

Moduł Urząd Stanu Cywilnego jest jednym z elementów systemu obsługi jednostek samorządu terytorialnego PUMA…

Ewidencja

Moduł Ewidencja Podmiotów Gospodarczych przeznaczony jest dla referatów ewidencji podmiotów…

Grunty

Moduł Grunty (podatek od osób fizycznych) umożliwia naliczanie podatku i wystawianie decyzji, przegląd…

OPJ

Zadaniem modułu OPJ (podatek od osób prawnych) jest informatyczna obsługa prac wydziałów finansowych…

Izby rolnicze

Moduł Izby Rolnicze umożliwia tworzenie i obsługę list osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach…

Pojazdy

Moduł Pojazdy (podatek od środków transportu) umożliwia ustalenie i naliczenie podatku od środków…

Psy

Moduł Psy (opłaty za posiadanie psa) obsługuje opłaty z tytułu posiadania psów i obejmuje następujące…

Symulacje podatkowe

Moduł Symulacje Podatkowe umożliwia wykonywanie wyliczenia podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości…

Zaświadczenia

Moduł Zaświadczenia o Gospodarstwie i Zadłużeniu służy do: wystawiania zaświadczeń o…

Paliwa

Zadaniem modułu Paliwa (dopłaty rolnicze do paliw) jest informatyczne wspomaganie prac związanych z obsługą…

Koncesje alkoholowe

Zadaniem modułu Koncesje Alkoholowe jest informatyczna obsługa prac urzędów miast i gmin związanych z wydawaniem…

Rożne opłaty

Moduł Opłaty Różne umożliwia prowadzenie rozliczeń z płatnikami z tytułu różnych opłat pobieranych…

Windykacja

Moduł Windykacja Opłat i Podatków jest modułem zintegrowanej księgowości zobowiązań podatkowych oraz…

Nieruchomości

Moduł Gospodarka Nieruchomościami umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego pełną obsługę transakcji…

Eksport danych

Eksport Danych jest modułem systemu PUMA, którego zadaniem jest eksportowanie danych z innych modułów…

Dodatki mieszkaniowe

Zadaniem modułu Dodatki Mieszkaniowe jest: – prowadzenie rozliczeń…

Informacje dla zarządu

Moduł Informacje dla Zarządu umożliwia przegląd niemalże wszystkich informacji zgromadzonych na platformie PUMA…

Kontrahent

Moduł Kontrahent służy do ewidencji i przeglądu danych osób fizycznych i prawnych. Możliwa jest:…

Administracja

Moduł Administracja stanowi centrum zarządzania aplikacją PUMA. Moduł ten zawiera wszystkie funkcje związane…

Decyzje

Moduł Decyzje wspomaga pracę użytkownika w zakresie wydawania decyzji…

Gospodarka odpadami

Moduł Gospodarka Odpadami – opłaty jest elementem systemu PUMA i realizuje wymagania Ustawy z dnia 1 lipca…

PUMA w chmurze – eUsługi

System został wzbogacony o eUsługi:

 • ePłatności
 • eRada Gminy
 • eBudżet Obywatelski
 • eZwiedzanie
 • eAnalizy
 • eKancelaria
 • eBOI
 • eBIP
 • eAnkiety
 • eUsterka.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami rozwiązania eUsług prosimy o kontakt (dostępne formy kontaktu poniżej).

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow