Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

S.AXON – system dla Zakładów Opiekuńczo Leczniczych i Hospicjów

System S.AXON to nowoczesne oprogramowanie medyczne, pomagające w organizacji codziennej pracy personelu medycznego. Umożliwia sprawne zarządzanie publicznymi i prywatnymi placówkami systemu ochrony zdrowia i gabinetami lekarskimi.

Ten system dedykujemy i wdrażamy w:

 • Zakładach Opiekuńczo Leczniczych
 • Hospicjach
 • Uzdrowiskach

Elastyczność systemu

System jest na bieżąco aktualizowany do zmieniających się wymogów prawnych. Elastyczność systemu gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb konkretnej placówki medycznej. Podczas wdrażania systemu uwzględnia się wszystkie możliwe modyfikacje dostosowywane do różnych specjalności medycznych. Główną zaletą systemu S.AXON jest dożywotnia licencja, która zapewnia stały dostęp do danych.

W ramach systemu S.AXON wdrażamy:

 • Oprogramowanie GABINET LEKARSKI
 • System PRZYCHODNIA
 • System SZPITAL

Główne korzyści z wdrożenia systemu:

 • Uporządkowana dokumentacja prowadzona w wersji elektronicznej zgodnej z aktualnymi wymogami prawnymi (EDM i P1)
 • Rozliczania z NFZ za pomocą otwartego formatu danych XML oraz bieżąca weryfikacja poprawności wprowadzonych danych pod względem wymagań płatnika
 • Wzrost komfortu dla pacjentów poprzez udostępnienie możliwości rejestracji wizyty przez Internet oraz system powiadomień sms i e-mail
 • Pełna informatyzacja jednostki i najważniejszych procesów związanych z przebiegiem leczeniem pacjentaL
 • Elastyczność systemu, jego modułów i dostosowywania ich funkcjonalności do aktualnych potrzeb i wymogów prawnych
 • Dożywotnia licencja systemu

GABINET LEKARSKI

Gabinet lekarski to program dla lekarzy z prywatną praktyką lekarską do ewidencji wizyt pacjentów i tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Oprogramowanie m.in. usprawnia proces wizyty pacjenta w gabinecie oraz pozwala wystawiać e-Zwolnienia, e-Recepty i tworzyć dokumentację medyczną EDM w ramach obowiązku (bezwzględnie od 1 lipca 2021 roku) udostępniania informacji o zdarzeniu medycznym w systemie P1.

 • Oprogramowanie umożliwia:

  • rejestracja wizyty w gabinecie
  • automatyczne sprawdzanie w eWUŚ
  • dostosowanie do różnych specjalności medycznych
  • tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej
  • wprowadzanie danych wg Klasyfikacji Chorób ICD-10, Klasyfikacji procedur Medycznych ICD-9,
  • przechowywanie danych graficznych (np. DICOM)
  • rozliczanie pacjentów prywatnych,
  • wprowadzanie puli numerów recept
  • wybór leków ze słownika leków refundowanych MZ
  • recepty na gotowym formularzu i na czystym papierze,
  • wystawianie zwolnień lekarskich (L4) e-Zwolnienia,
  • e-Recepty w ramach projektu P1,
  • skierowania
  • wydruk raportów i zestawień
  • wydruk paragonów wystawianie faktur
  • elektroniczne podpisanie wizyty
  • edycja ustawień gabinetu
  • definiowanie zakresu danych do dokumentacji medycznej EDM

  W ramach licencji otrzymujesz wszystkie powyższe funkcje w standardzie!   

  Ergonomia pracy

  • Podczas wizyty lekarz ma dostęp do całości kartoteki medycznej pacjenta. W programie S.AXON dostępnych jest szereg filtrów danych, które pozwalają wyświetlić tylko niezbędne informacje.
  • Możliwość zdefiniowania szablonów opisów wizyty znacznie skraca czas wizyty i umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej.
  • Rozbudowane statystyki umożliwiają precyzyjną analizę zrealizowanych usług prywatnych oraz rozliczenie firm kierujących.
  • Zapraszamy do pobrania demo programu.

PRZYCHODNIA

System wspomaga pracę lekarzy i pielęgniarek w POZ i NZOZ, oraz rozliczenia z NFZ. W systemie główny nacisk jest kładziony na łatwą obsługę pacjenta, prowadzenia jego historii choroby, zarówno w wersji elektronicznej, jak i tej papierowej (wydruki).

 • System obsługuje następujące zakresy funkcjonalności:

  Moduł Rejestracja umożliwia:

  • zarządzanie deklaracjami
  • zarządzanie ruchem chorych z dokładnością do dnia i godziny
  • obsługa list zapisanych pacjentów
  • wprowadzanie pacjenta do bazy
  • przypisanie pacjentowi określonego typu wizyty (refundowane, prywatne, pakiety medyczne),
  • grupowe sprawdzanie uprawnień e-WUŚ
  • komunikacja z pacjentem – SMS, e-mail
  • rozbudowany zestaw wydruków

  Moduł Rejestracja współpracuje z serwisem internetowym, gdzie pokazane jest aktualne obciążenie lekarzy i pielęgniarek. Moduł Rejestracja został zintegrowany z funkcjonalnościami oferowanymi przez portal ZnanyLekarz.pl

  Gabinet lekarski, diagnostyczny i zabiegowy umożliwia:

  • rejestrację wizyty w gabinecie
  • dostosowanie do różnych specjalności medycznych
  • tworzenie elektronicznej dokumentacji historii choroby pacjentów,
  • wprowadzanie danych medycznych wg Klasyfikacji Chorób ICD-10, Klasyfikacji procedur Medycznych ICD-9,
  • JGP dla AOS
  • sprawdzanie na bieżąco poprawności danych dla rozliczenia z NFZ,
  • przechowywanie danych graficznych (DICOM, jpg, bmp)
  • przechowywanie danych w PDF
  • skanowanie dokumentów
  • import dokumentów
  • wystawianie zleceń oraz dostęp do wyników natychmiast po ich wprowadzeniu,
  • zdefiniowanie domyślnego zestawu zlecanych w gabinecie badań laboratoryjnych, skierowania do szpitala i specjalisty,
  • przypisanie numerów recept do lekarza
  • wydruk recepty i e-recepty,
  • wybór leków ze słownika leków refundowanych MZ
  • wystawianie zwolnień lekarskich (L4), e-zwolnienia,
  • rozliczanie pacjentów prywatnych,
  • rozliczanie umów z firmami,
  • elektroniczne podpisanie wizyty
  • wydruk raportów i zestawień
  • współpraca z drukarką fiskalną (wydruk paragonów)
  • wystawianie faktur

  Bazę leków do systemu S.AXON dostarcza Pharmindex

  Rozbudowane statystyki umożliwiają precyzyjną analizę zrealizowanych usług prywatnych oraz rozliczenie firm kierujących.

  Laboratorium umożliwia:

  • rejestrację w laboratorium,
  • definicję możliwych badań laboratoryjnych,
  • rejestrację pobranych próbek,
  • eksport zleceń do laboratorium zewnętrznego w standardzie HL7 i import wyników badań,
  • autoryzację wyników i automatyczne ich przekazanie do historii choroby pacjenta, wydruk wyników dla pacjenta oraz zbiorczy wydruk dzienny,
  • wydruk raportów i zestawień

  Komunikacja z NFZ umożliwia:

  • rozliczenia z NFZ,
  • pobranie wykazu błędów z portalu,
  • bezpośrednie przejście z wydruku wykazu błędów do zakwestionowanej przez NFZ wizyty pacjenta

  Moduł Sprzedaż/Prowizje:

  • rozliczanie z personelem medycznym kwotowe, procentowe
  • proste definiowanie i rozliczanie umów z firmami zewnętrznymi

  Moduły Rejestracja, Gabinet Lekarski i Gabinet Zabiegowy/Diagnostyczny dostępne są także w wersji zdalnej, komunikującej się z bazą danych przez Internet.

  Ergonomia pracy:

  • Lekarz ma dostęp do całej kartoteki medycznej pacjenta.
  • W programie S.AXON dostępnych jest szereg filtrów danych, które pozwalają wyświetlić tylko niezbędne informacje.
  • Możliwość zdefiniowania szablonów opisów wizyty znacznie skraca wprowadzanie danych i umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej.
  • Rozbudowane statystyki umożliwiają precyzyjną analizę zrealizowanych usług prywatnych oraz rozliczenie firm kierujących
  • Komunikacja z pacjentem – SMS lub e-mail
  • Zapewniamy fachowe wdrożenie sytemu – szczegóły w zakładce Wsparcie techniczne

SZPITAL

System umożliwia kompleksową informatyzację szpitala i wspiera procesy zarządzania szpitalem. Pozwala na zastąpienie dokumentacji papierowej elektroniczną dokumentacją medyczną, co pozwala jednostkom funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usprawnia funkcjonowanie szpitala dzięki zintegrowaniu zagadnień administracyjnych oraz medycznych. Szczególny nacisk został położony na takie wprowadzanie danych o chorobie pacjenta, aby potem rozliczyć jego hospitalizację z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

 • Izba przyjęć umożliwiają:

  • ewidencję przyjęć do szpitala, odmów przyjęcia, obsługę listy oczekujących; wprowadzanie danych o wykonanych procedurach – według klasyfikacji procedur medycznych ICD-9,
  • opis choroby zasadniczej i współistniejących – według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
  • wprowadzanie danych o wykonanych świadczeniach – rozliczenia z NFZ,
  • wgląd w dotychczasową historię choroby pacjenta,
  • grupowa obsługa systemu e-WUŚ,
  • rozbudowany zestaw wydruków ,

  Dane medyczne pacjenta można rozszerzyć o dodatkowe zakładki z polami zależnymi od specyfiki szpitala.

  Oddział szpitalny umożliwiaja:

  • dostosowanie do pracy z określoną specjalnością medyczną,
  • określenie pobytu pacjenta z dokładnością do łóżka,
  • obsługę ruchu pacjentów na oddziale,
  • elektroniczna dokumentacja,
  • rozpoznanie wg ICD-10,
  • wprowadzanie danych o wykonanych procedurach medycznych ICD-9,
  • wprowadzanie danych o wykonanych świadczeniach (jednorodne grupy pacjentów – JGP),
  • wgląd w historię pobytów pacjenta,
  • ewidencję leków podanych pacjentowi,
  • elektroniczne podpisywanie historii choroby pacjenta,
  • rozbudowany zestaw raportów,

  Laboratorium umożliwiaja:

  • ewidencję wykonanych badań laboratoryjnych,
  • eksport zleceń do zewnętrznego laboratorium,
  • import wyników badań w standardzie HL7,
  • autoryzację wyników i automatyczne ich przekazanie do rekordu medycznego pacjenta,

  Pielęgniarka oddziałowa:

  • ewidencję działań wykonanych na rzecz pacjentów przez pielęgniarki, dostosowanie do pracy z określoną specjalnością medyczną,
  • ewidencja zrealizowanych zleceń lekarskich,
  • ewidencja podanych leków,
  • szybkie wprowadzanie danych dla wielu pacjentów,
  • drukowanie,

  Apteka szpitalna i Apteczki oddziałowe umożliwiają:

  • ewidencję przychodów i rozchodów leków,
  • możliwość prowadzenia ewidencji leków na pacjenta,
  • współpracę z bazą leków BAZYL oraz bazą leków Pharmindex,
  • budowę receptariuszy,
  • przekazywanie leków do apteczek oddziałowych i automatyzację realizacji zamówień na leki z apteczek,
  • definiowanie preparatów wykonywanych bezpośrednio w aptece szpitalnej i rejestrację ich wykonania,
  • import dokumentów PZ z dyskietek dostarczanych z hurtowni,
  • automatyczne dekretowanie do programu finansowego,
  • drukowanie dokumentów oraz zestawień
  Bazę leków do systemu S.AXON dostarcza Pharmindex

  Statystyka medyczna pozwala na analizę statystyczną działalności szpitala, w tym generowanie sprawozdań dla Ministerstwa Zdrowia

  Komunikacja z NFZ :

  • rozliczenia z NFZ za pomocą otwartego formatu danych XML,
  • pobranie wykazu błędów z portalu,
  • automatyczne pobranie do analizy zakwestionowanej wizyty/pobytu

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow