Czynsze ON-Line – rozszerzenie funkcjonalności Comarch ERP

Aplikacja służy do zarządzania budynkami i lokalami, ewidencji mieszkańców, naliczania opłat (czynszowych, za media, wszelkich innych), pełnego rozliczenia lokatora, wystawiania faktur VAT, przyjmowania wpłat od lokatorów.

Opcjonalnie aplikacja może rozsyłać i odbierać dane z systemów handlowych takich, jak: Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, dowolne inne. Współpraca z takimi systemami skutkuje tym, iż dane naliczeniowe, rozliczeniowe, finansowe trafiają bezpośrednio z naszej aplikacji do tego programu.

Podstawą jest ewidencja terenów, bloków, mieszkań, mieszkańców, po których można poruszać się w sposób wizualny – klikając na miniaturach graficznych. W każdym przypadku dostępne jest okno podsumowania, zawierające wskaźniki i zestawienia.

Dodatkowo wprowadzono tablice zniżek i zwyżek za wyposażenie, położenie i inne preferencje. System umożliwia zbiorcze wprowadzanie składek
do naliczeń, które można później modyfikować z dokładnością do mieszkania. Naliczenia dotyczą czynszu, mediów (prąd, woda, gaz, CO, CWU), śmieci, azartu, rozliczenia indywidualnego wywozu śmieci, rozliczenia indywidualnych kotłowni. Do systemu wprowadza się odczyty liczników
(można to robić bezpośrednio u lokatora), a system sam nalicza składki i generuje dokumenty handlowe. Po upływie okresu rozliczeniowego
– system automatycznie generuje korekty (nadpłaty, zaległości i inne). Naliczanie realizowane jest dla mieszkańca, metrażu, bloku, wspólnoty, rozliczanie składek, płatności, zaległości, windykacji, nadpłat oraz wielu innych.

Naliczanie oraz rozliczenia odbywają się w określonych odstępach czasu. System obsługuje pełną historyczność. Umożliwia to ustawienie dowolnej daty
i zasymulowanie działania systemu zgodne z wybraną datą. Pełna integracja z systemem Comarch ERP XL – umożliwia generowanie dokumentów
z Aplikacji do Comarch ERP XL i na odwrót. Wydruki dostępne są zarówno w Comarch ERP XL, jak i w samej aplikacji.

Pełna kompatybilność z ideą wielu programów czynszowych powoduje, iż jesteśmy w stanie przenieść dane z dowolnego programu czynszowego
do naszego rozwiązania. Aplikacja czynsze może pracować z dowolnym programem handlowym lub samodzielnie.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Czynsze On-line poszerzający pracę systemów Comarch ERP
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.